Ratalna sprzedaż usług w Centrum Solutaris

Raty Santander

Od początku marca 2017 r. w Centrum Solutaris za rehabilitację, konsultacje lekarskie i zabiegi zapłacić można w ratach. Nawiązaliśmy współpracę z Santander Consumer Bank – bankiem, który specjalizuje się w obsłudze zakupów ratalnych i obsługuje w Polsce już 35 tysięcy punktów handlowych. Warunki oferowane konsumentom przez bank są bardzo atrakcyjne, a oprócz kredytowania płatności oferta banku obejmuje też opcjonalne ubezpieczenie kredytu konsumenckiego na wypadek nieprzewidzianych trudności w terminowej spłacie należności.

Formalności związane z zakupem ratalnym są proste i nie trwają długo. Decyzja o przyznaniu środków pieniężnych na zakup usługi zabiera bankowi bardzo niewiele czasu – cała sprawa załatwiana jest na miejscu przez personel naszego Centrum, a komunikacja z bankiem utrzymywana jest drogą elektroniczną. Centrum Solutaris nie otrzymuje z tytułu sprzedaży ratalnej żadnych prowizji bankowych, ale cieszy nas, że poprzez współpracę z bankiem możemy udostępnić Państwu tak wygodną formę rozliczeń.

Jak uzyskać rozłożenie płatności na raty?

To prosta procedura, która zajmie tylko kilka minut, niezbędnych na wypełnienie formularza wniosku kredytowego. Formularz jest natychmiast przesyłany do banku, który zwykle w ciągu kilkunastu minut podejmuje decyzję o udzieleniu lub lub odmowie udzielenia kredytu.

Jakie dokumenty trzeba mieć przy sobie, żeby załatwić formalności?

Jedynym dokumentem, jaki trzeba mieć przy sobie, żeby przygotować i złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty jest ważny dokument tożsamości ze zdjęciem i informacją o adresie zamieszkania. Nie może to więc być paszport, w którym brak tej ostatniej informacji, ale dowód osobisty załatwia sprawę.

Jakie informacje trzeba podać we wniosku kredytowym?

Wniosek kredytowy to typowy formularz, stosowany w sprzedaży ratalnej. Podaje się w nim informacje dotyczące osoby wnioskującej o rozłożenie płatności na raty i o jej/jego sytuacji finansowej. Nie są wymagane żadne dokumenty potwierdzające prawdziwość deklaracji składanych we wniosku, ale podanie zgodnych z prawdą i rzetelnych danych jest wymogiem prawnym, obowiązującym każdego klienta.

    W formularzu podajemy między innymi:

  • dane personalne (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu tożsamości lub inny numer identyfikacyjny),
  • status zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia,
  • źródła ewentualnych innych dochodów i ich wysokość,
  • informacje o innych zobowiązaniach, np. o wcześniej zaciągniętych i nie spłaconych jeszcze pożyczkach lub kredytach zaciągniętych w bankach i innych instytucjach finansowych, a także innych formach zobowiązań finansowych lub zadłużenia,
  • średnia wysokość miesięcznych wydatków na utrzymanie,
  • liczba osób w rodzinie, objętych wspólnym budżetem domowym.

Jaka jest minimalna kwota kredytu i na jakie okresy można rozłożyć spłaty?

Santander Consumer Bank finansuje zakupy ratalne o wartości już od 100,- zł, co oznacza, że z systemu sprzedaży ratalnej można skorzystać przy zakupie większości usług, oferowanych przez Centrum Solutaris. Dostępne w ofercie banku okresy spłaty mieszczą się w przedziale od 12 do 36 miesięcy.

Jaka jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu (RSSO)?

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytów konsumenckich, udzielanych przez Santander Consumer Bank może się nieco różnić w zależności od kwoty i terminu spłaty kredytu. Centrum Solutaris pomaga pacjentom zainteresowanym zakupami ratalnymi w uzyskaniu od banku symulacji kosztów oprocentowania kredytu w różnych wariantach kwot i terminów spłat.

Jakie są zasady i koszty ubezpieczenia spłaty kredytu?

Ubezpieczenie spłaty kredytu nie jest obowiązkowe, ale warto je rozważyć jako środek ostrożności, chroniący konsumenta przed skutkami nieoczekiwanego spadku płynności finansowej, np. wskutek ciężkiej choroby lub utraty źródeł przychodów. Koszty ubezpieczenia spłaty kredytu są stosunkowo niewielkie i różnią się w zależności od sytuacji finansowej konsumenta oraz kwoty i terminu spłaty kredytu. Szczegółowe informacje o kosztach ubezpieczenia dla określonych warunków kredytowania stanowią część symulacji kosztów kredytu, którą można uzyskać od banku za pośrednictwem poradni.

Czy zakup usług w systemie ratalnym powoduje opóźnienie planowanej konsultacji lekarskiej lub zabiegu?

W związku z zakupem usług w systemie sprzedaży ratalnej nie jest wymagana dodatkowa wizyta w poradni. Wszystkie formalności załatwić można bezpośrednio przed zaplanowaną konsultacją lub zabiegiem. Skorzystanie z tej formy rozliczeń może jednak wymagać, aby pacjent pojawił się w poradni ok. pół godziny przed umówionym czasem konsultacji, badania lub zabiegu.

Kto może udzielić dodatkowych informacji na temat ratalnej sprzedaży usług w Centrum Solutaris?

Informacje na temat sprzedaży ratalnej w Solutaris można uzyskać pod numerem telefonu
77 543 05 50 lub bezpośrednio w rejestracji poradni.

Zapraszamy!