Dr n. med. Jacek Polewiak

Doktor Jacek Polewiak jest absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu i specjalistą w dziedziniach chrirugii ogólnej i chirurgii naczyniowej. Był pierwszym na Opolszczyźnie chirurgiem naczyniowym, wykonującym zabiegi z zakresu chirurgii wewnątrznaczyniowej, polegających na wszczepianiu stentów do uszkodzonych przez miażdżycę tętnic szyjnych, podobojczykowych, biodrowych i udowych. W ostatnich latach skoncentrował się na leczeniu żylaków kończyn dolnych małoinwazyjną bezoperacyjną metodą laserową, dającą szybki powrót do zdrowia i 98% skuteczność.