Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek

Kardiochirurg, profesor nauk medycznych i nauczyciel akademicki. Kierownik I Kliniki Kardiochirurgii GCM Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz współzałożyciel sieci klinik American Heart of Poland.
Prof. Andrzej Bochenek jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Posiada specjalizacje w zakresie kardiochirurgii, chirurgii ogólnej i angiologii.
Swoje umiejętności zawodowe doskonalił w wiodących ośrodkach kardiochirurgii w Polsce (Warszawa, Poznań, Kraków, Zabrze) oraz w czasie licznych pobytów w renomowanych klinikach Europy i U.S.A. (National Heart Institute – Londyn, Cardiothoracic Department – Leicester, Karoliński Instytut – Sztokholm, Oxford Radclife Hospital, Deborah Heart and Lung Center – Browns Mills, U.S.A.).
Od 1973 roku pracował w Klinice Kardiochirurgii w Zabrzu początkowo pod kierunkiem prof. Tadeusza Paliwody, w latach 1984–1988 był zastępcą prof. Zbigniewa Religi, gdzie wspólnie z prof. Religą uczestniczył w pierwszych udanych transplantacjach serca i w pierwszym zastosowaniu mechanicznego wspomagania niewydolnego serca.
W 1988 roku stworzył I Klinikę Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Ochojcu, którą kierował do roku 2013. W I Klinice Kardiochirurgii, w której do 2010 roku zoperowano ok. 20.000 chorych, prof. Andrzej Bochenek wyszkolił 13 specjalistów w zakresie kardiochirurgii i 13 specjalistów chirurgii ogólnej, stopień doktora nauk medycznych uzyskało 12 lekarzy, a 4 lekarzy uzyskało tytuł doktora habilitowanego. Klinika jest znana z dużego doświadczenia w chirurgicznym leczeniu choroby wieńcowej, operacji małoinwazyjnych choroby wieńcowej z użyciem endoskopii (MIDCAB) i operacji endowizyjnych zastawki mitralnej. Do tych operacji wykorzystuje się od 2001 roku roboty operacyjne (AESOP).
W Klinice, którą kieruje prof. Andrzej Bochenek, wykonuje się operacje wieńcowe i zastawkowe u chorych z zaawansowaną niewydolnością serca. Dzięki prowadzeniu programów naukowych Klinika wprowadza najnowsze osiągnięcia chirurgii serca np. małoinwazyjne i przezskórne implantacje zastawki aortalnej, leczenie operacyjne zaburzeń rytmu serca oraz naprawy zastawki dwudzielnej metodą małoinwazyjną. Andrzej Bochenek wykonał ponad też 100 operacji Świadków Jehowy, bez użycia homologicznej krwi, stosując nowoczesne metody alternatywne – hemodylucje i śródoperacyjne odzyskiwanie krwi.
Prof. Andrzej Bochenek jest koordynatorem wielu badań naukowych, jest autorem 225 doniesień naukowych w recenzowanych czasopismach medycznych, autorem 17 rozdziałów w podręcznikach medycznych. Jest częstym wykładowcą na prestiżowych zjazdach naukowych w Polsce i za granicą. Jest uczestnikiem i koordynatorem wielu międzynarodowych badań naukowych takich jak: ART., ASSERT, CT-CP003, FREEDOM, HA-008, INO-1001, RSD 1235, RIME, STICH, SYNTAX.
Jest członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Torako-Kardiochirurgicznego, European Association for Cardiothoracic Surgery, International Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS), Society of Cardiothoracic Section of Great Britain & Ireland, Society of Minimal Invasive Surgery.
Za zasługi dla rozwoju kardiochirurgii został nagrodzony medalem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gloria Medicine oraz Medalem Computer Honor Awards. Prof. Andrzej Bochenek jest kawalerem Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz laureatem „Platynowego Lauru Kompetencji i Umiejętności”. Za osiągnięcia naukowe został laureatem wielu nagród resortowych Ministra Zdrowia, Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Wojewody Śląskiego. W roku 2009, wraz z żoną Krystyną, otrzymał Nagrodę im. Wojciecha Korfantego przyznaną przez Związek Górnośląski.