Rehabilitacja

Zabiegi rehabilitacyjne wykonywane w Solutaris

Konsultacja fizjoterapeutyczna

Konsultacja fizjoterapeutyczna to pierwszy i najważniejszy krok w diagnostyce pacjenta. Celem jej jest wywiad medyczny, który umożliwia wykrycie istotnych elementów z życia pacjenta, mogących mieć wpływ na jego obecne dolegliwości. Podczas pierwszego spotkania z pacjentem fizjoterapeuta ustala przyczynę bólu oraz rodzaj dysfunkcji za pomocą odpowiednich testów funkcjonalnych. Ustala on również indywidualny plan rehabilitacyjny i dobiera odpowiednie metody postępowania terapeutycznego.
Istotnym elementem konsultacji jest edukacja pacjenta, polegająca na dobraniu odpowiedniego zestawu ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu.
Po odbytej konsultacji pacjent powinien wiedzieć czego unikać i jak zapobiegać swoim dolegliwościom bólowym.

Co daje nam konsultacja?

  • szybką diagnozę
  • indywidualnie dobraną terapie
  • unikanie pogłębiania dysfunkcji
  • większą możliwość powrotu do pełnej sprawności

Kiedy udać się do fizjoterapeuty?

 • bóle mięśniowe i kostno-stawowe, tj.:
  • bark – staw skokowy
  • kolano – łokieć
  • kręgosłup – stopa
  • biodro – stawy nadgarstka
 • po zabiegach operacyjnych
 • przy ograniczeniach ruchomości
 • bóle głowy
 • drętwienia i parestazje
 • zapalenia ścięgien

Jonofereza

Jest to zabieg elektroleczniczy polegający na wprowadzeniu jonów leków do tkanek za pomocą prądu stałego. O doborze odpowiedniego leku decyduje lekarz podczas konsultacji lekarskiej.

Działanie biologiczne: uzależnione od rodzaju wprowadzonego leku.

Czas trwania: 10-20 minut.

Wskazania do zabiegu:

 • nerwobóle,
 • przykurcze,
 • blizny,
 • stany pourazowe stawów i mięśni,
 • utrudniony zrost kostny,
 • zespoły bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów obwodowych i kręgosłupa,
 • zapalenia okołostawowe,
 • stany zapalne tkanek miękkich i mięśniobóle,
 • zaburzenia krążenia obwodowego.

Diadynamik

Prądy diadynamiczne płyną na bazie prądu stałego niskiej wartości natężenia i powstają w wyniku prostowania prądu sinusoidalnie zmiennego o częstotliwości 50 i 100 Hz. Wyróżnia się 6 rodzajów prądów diadynamicznych: MF, DF, CP, LP, RS, MM. W czasie jednego zabiegu wykorzystywane są maksymalnie 4 rodzaje prądów.

Działanie biologiczne:

W zależności od doboru kombinacji prądów możemy uzyskać następujące działanie terapeutyczne:

 • przeciwbólowe,
 • poprawiające trofikę tkanek,
 • przeciwzapalne,
 • stymulujące mięśnie do skurczu lub zmniejszające napięcie mięśniowe.

Czas trwania: 2-8 minut.

Wskazania do zabiegu:

 • nerwobóle,
 • stany pourazowe stawów i mięśni,
 • zespoły bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów obwodowych i kręgosłupa,
 • stany zapalne tkanek miękkich i mięśniobóle,
 • zanik mięśni z nieczynności,
 • stany po urazach narządu ruchu,
 • zaburzenia troficzne,
 • zaburzenia krążenia obwodowego.

Galwanizacja

Jest to zabieg elektroleczniczy, polegający na przypływie prądu stałego w ciele pacjenta między dwoma elektrodami. Prąd ten charakteryzuje się stałym kierunkiem oraz natężeniem podczas zabiegu.

Działanie biologiczne:

W zależności od ułożenia elektrod możemy uzyskać następujące działanie biologiczne:

 • przeciwbólowe,
 • uspokajające,
 • zmniejszające pobudliwość nerwów oraz mięśni,
 • pobudzające,
 • drażniące,
 • silnie przekrwienne,
 • zwiększające pobudliwość nerwów oraz mięśni.

Czas trwania:

 • w obrębie kończyn i tułowia 15-20 minut,
 • w obrębie głowy i szyi 5-15 minut.

Wskazania do zabiegu:

 • nerwobóle,
 • przewlekłe zapalenia nerwów, splotów i korzeni nerwowych
 • zespoły bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów obwodowych i kręgosłupa,
 • porażenia wiotkie,
 • utrudniony zrost kostny,
 • zaburzenia krążenia obwodowego.

Prądy TENS

Jest popularną, nieinwazyjną elektroleczniczą metodą zwalczania dolegliwości bólowych zarówno w stanie ostrym, jak i przewlekłym.

Działanie biologiczne:

 • przeciwbólowe,
 • uspokajające,
 • zmniejszające pobudliwość nerwów oraz mięśni,
 • poprawa trofiki tkanek miękkich.

Czas trwania: 15-20 minut.

Wskazania do zabiegu:

 • ostre oraz przewlekłe stany bólowe (ściśle według zaleceń lekarza).

Elektrostymulacja

Polega na pobudzeniu połączeń nerwowo-mięśniowych, czego efektem jest wywołanie skurczu mięśnia. Zabieg ten stosujemy zarówno w przypadku wzmacniania mięśni zdrowych, nieznacznie uszkodzonych, jak również w leczeniu porażeń mięśniowych (wiotkich lub spastycznych).

Działanie biologiczne:

 • wzmocnienie lub poprawa napięcia mięśniowego,
 • poprawa krążenia obwodowego,
 • normalizacja napięcia mięśniowego.

Czas trwania:

 • 15-20 minut w porażeniach spastycznych,
 • max. 5 minut w porażeniach wiotkich oraz w zaniku prostym mięśni.

Wskazania do zabiegu:

W przypadku elektrostymulacji mięśni porażonych wiotko oraz mięsni w zaniku prostym:

 • zaburzenia przewodnictwa nerwowego mięśni.

W przypadku elektrostymulacji mięśni spastycznych:

 • stan po udarze i urazie mózgu,
 • stan po urazie rdzenia kręgowego,
 • stwardnienie rozsiane (SM),
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • czynnościowy kręcz karku.

Ultradźwięki

Są to drgania mechaniczne o częstotliwości przekraczającej 20 000 Hz. Podczas ich stosowania przez tkanki nie przechodzi jakikolwiek prąd elektryczny. Ultradźwięki są więc rodzajem mechanoterapii. W fizykoterapii stosuje się najczęściej częstotliwość od 0,8 do 3MHz.

Działanie biologiczne:

Można podzielić na miejscowe (pierwotne) oraz na ogólne (wtórne).

Działanie miejscowe polega na:

 • zmianach termicznych, powstających w wyniku wytworzonego w tkankach ciepła,
 • zmianach mechanicznych, zwanych również mikromasażem,
 • zmianach fizykochemicznych, polegających na wpływie ultradźwięków na koloidy tkankowe (przyśpieszenie rozpadu białek).

Działanie ogólne:

 • Powstaje w momencie nadźwiękawiania korzeni, splotów czy zwojów nerwowych wywołując na drodze odruchowej reakcje w narządach objętych procesem chorobowym.

Czas trwania:

 • czas krótki – 1-3 minuty,
 • czas średni – 4-9 minut,
 • czas długi – 10-15 minut,
 • czas nadźwiękawiania segmentarnego – 2 minuty.

Wskazania do zabiegu:

 • zespoły bólowe na tle chorób zwyrodnieniowych,
 • stany zapalne okołostawowe,
 • skurcze mięśni,
 • nerwobóle,
 • ostrogi piętowe,
 • blizny.

Laseroterapia

To metoda terapeutyczna, która do celów leczniczych wykorzystuje wymuszoną emisję promieniowania laserowego.

Działanie biologiczne:

 • działanie przeciwbólowe,
 • przeciwzapalne,
 • poprawa mikrokrążenia krwi i chłonki.

Czas trwania: ma ścisły związek z mocą lasera: im większa moc, tym krótszy czas zabiegu.

Wskazania do zabiegu:

 • przewlekłe i podostre stany zapalne tkanek miękkich,
 • trudno gojące się rany, odleżyny,
 • DNA moczanowa,
 • zmiany zwyrodnieniowe stawów kończyn i kręgosłupa,
 • nerwobóle,
 • mięśniobóle,
 • stany po urazach narządu ruchu (zwichnięcia, skręcenia, krwiaki, złamania),
 • obrzęki,
 • zespół cieśni nadgarstka,
 • ostroga piętowa,
 • porażenie nerwu twarzowego,
 • zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej

Magnetoterapia

Jest zabiegiem fizykalnym, który polega na zastosowaniu wolnozmiennego pola magnetycznego. Jest metodą nietermiczną, dzięki czemu może być stosowana w stanach ostrych choroby. Zabieg możne być wykonywany przez gips, bandaż, odzież. Do zalet zabiegu należy również możliwość stosowania przy wszczepionych nieelektrycznych implantach metalowych.

Działanie biologiczne:

 • poprawa przemiany materii,
 • przeciwbólowe,
 • przeciwzapalne,
 • mobilizacja mikrokrążenia,
 • przeciwobrzękowe,
 • pozytywny wpływa na wolne rodniki tlenowe,
 • działanie immunostymulacyjne
 • przyspiesza proces wzrostu kostnego,
 • przyspiesza proces regeneracji tkanek miękkich,
 • zwiększa wychwytywanie tlenu przez tkanki.

Czas trwania: 15-30 minut.

Wskazania do zabiegu:

 • choroba zwyrodnieniowa stawów kończyn i stawów kręgosłupa,
 • zapalenie stawów i tkanek okołostawowych,
 • pourazowe choroby narządu ruchu: złamania, zwichnięcia, uszkodzenia mięśni, torebki stawowej i więzadeł,
 • utrudnione gojenie się ran,
 • zaburzenia krążenia obwodowego,
 • stany zapalne nerwów,
 • osteoporoza,
 • zaburzenia przemiany materii,
 • zapalenie oskrzeli i zatok obocznych nosa, zapalenie jajników,
 • owrzodzenie i zmiany troficzne podudzi.

Lampa Sollux

Jest zabiegiem fizykalnym, który polega na ogrzaniu naświetlanego fragmentu skóry.

Działanie biologiczne:

 • stany zapalne tkanek miękkich,
 • przyspieszenie resorpcji wysięków,
 • uszkodzenia skóry i źle gojące się rany,
 • mięśniobóle,
 • zmniejszenie napięcia mięśniowego,
 • poprawa przemiany materii.

Czas trwania: 15-20 minut.

Wskazania do zabiegu:

 • przewlekłe i podostre stany zapalne tkanek miękkich,
 • przewlekłe i podostre stany zapalne stawów i tkanek okołostawowych,
 • trudno gojące się rany i uszkodzenia skóry,
 • nerwobóle i mięśniobóle,
 • stany po urazach narządu ruchu,
 • odmrożenia,
 • przeczulica.

Kinezyterapia

Kinezyterapia to metoda leczenia ruchem, zwana również gimnastyką leczniczą lub ćwiczeniami usprawniającymi.

Wskazania do zabiegu:

 • stany zapalne tkanek miękkich,
 • przyspieszenie resorpcji wysięków,
 • uszkodzenia skóry i źle gojące się rany,
 • mięśniobóle,
 • zmniejszenie napięcia mięśniowego,
 • poprawa przemiany materii.

W naszym centrum prowadzimy:

 • ćwiczenia bierne
 • ćwiczenia czynno – bierne
 • ćwiczenia czynne
 • ćwiczenia izometryczne
 • ćwiczenia samowspomagane
 • ćwiczenia w odciążeniu
 • ćwiczenia ogólnousprawniające
 • ćwiczenia “zdrowy kręgosłup”
 • ćwiczenia metodami kinezyterapeutycznymi (PNF, Kaltenborn)

Interferencja

Prądy interferencyjne to terapeutyczne prądy średniej częstotliwości. W czasie zabiegu dochodzi do nakładania się na siebie dwóch lub więcej fal, które mogą się wzajemnie wzmacniać lub wygaszać. Zaletą tej techniki jest to, że umożliwia ona generowanie prądów terapeutycznych wywołujących pobudzenie mięśni na odpowiedniej głębokości.

Działanie biologiczne:

 • przeciwbólowe
 • pobudzenie mięśni do skurczu
 • rozszerzenie naczyń krwionośnych (usprawnienie krążenia obwodowego)
 • usprawnienie procesów odżywczych i przemiany materii w tkankach
 • pozytywny wpływ na autonomiczny układ nerwowy

Czas trwania: 10 – 20 minut

Krioterapia miejscowa

Krioterapia miejscowa jest jedną z form leczenia  zimnem. W krioterapii możemy wykorzystać np. suchy ciekły azot, który za pomocą węża terapeutycznego jest rozpylany na leczoną część ciała.

Działanie biologiczne:

 • przeciwzapalne
 • przeciwbólowe
 • przeciwobrzękowe
 • zmniejszenie napięcia mięśni

Czas trwania: maksymalnie 3minuty

Wskazania do zabiegu:

 • stany po urazach i przeciążeniach
 • obrzęk po złamaniu kości oraz zwichnięciach i skręceniach stawów
 • ostre zapalenie tkanek miękkich okołostawowych
 • RZS
 • stany bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów
 • ostra postać dny
 • nerwobóle nerwów obwodowych

Fala uderzeniowa (ESWT)

Terapia falami uderzeniowymi to nieinwazyjna metoda, wykorzystująca intensywne, ale bardzo krótkie fale energii, do leczenia zaburzeń w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego.

Działanie biologiczne:

 • terapia falami uderzeniowymi poprawia metabolizm komórkowy oraz zwiększa krążenie krwi w miejscu wykonywania zabiegu, dzięki czemu wykazuje silne działanie przeciwbólowe

Czas trwania: od kilku do kilkunastu minut w zależności od parametrów zabiegowych

Wskazania do zabiegu to m. in.:

 • tendinopatie ścięgna Achillesa,
 • ostroga piętowa,
 • bóle barków, kolan
 • tzw. łokieć tenisisty/golfisty.

Mechaniczny drenaż limfatyczny

Mechaniczny drenaż limfatyczny stymuluje i poprawia krążenie płynów w układzie limfatycznym organizmu. Układ limfatyczny odprowadza nadmiar płynów z przestrzeni wokół tkanek i transportuje limfę do węzłów chłonnych, które ją filtrują i usuwają produkty przemiany materii, szkodliwe komórki, bakterie i toksyny.

Działanie biologiczne:

 • odblokowuje układ limfatyczny
 • przyspiesza rehabilitację pourazową
 • likwiduje uczucie ciężkich nóg oraz opuchliznę

Czas trwania: 30, 40 lub 60 minut

Wskazania do zabiegu:

 • siedzący tryb życia
 • opuchlizna nóg

Masaż klasyczny

Masaż klasyczny to najstarsza forma tego zabiegu. Masażysta wykonuje go za pomocą określonych chwytów jedną ręką lub obydwoma rękoma. Klasyczne chwyty to: głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie, wibracja, wałkowanie i wyciskanie. Masaż obejmuje całe ciało lub tylko poszczególne jego obszary.

Działanie biologiczne:

 • poprawia przepływ krwi
 • reguluje napięcie mięśniowe
 • zmniejsza dolegliwości bólowe
 • odpręża
 • rozluźnienia blizny i zrosty w tkankach

Czas trwania: 20, 30 lub 45-60 minut

Wskazania do zabiegu:

 • schorzenia reumatyczne
 • sztywność mięśni, mięśniowo-powięziowe punkty spustowe
 • zaburzenia równowagi mięśniowej z nadmiernym napięciem mięśni posturalnych
 • schorzenia neurologiczne
 • stany pourazowe i pooperacyjne w obrębie układu ruchu, blizny

Manualny drenaż limfatyczny

W przeciwieństwie do masażu klasycznego manualny drenaż limfatyczny nie ma na celu zwiększenia napływu krwi do tkanek. Dzięki ostrożnemu manualnemu przejściowemu odkształcaniu tkanek ułatwiane jest odprowadzanie płynów tkankowych przez chłonkę.

Działanie biologiczne:

 • wspomaganie własnej motoryki mięśniówki gładkiej naczyń chłonnych, poprawia wydolność drenażu limfatycznego
 • odbarczenie określonej okolicy ciała
 • zmniejszenie dolegliwości bólowych
 • wywoływanie odtwarzania naczyń limfatycznych w miejscach przerwanego drenażu chłonnego

Czas trwania: 45 lub 60-70 minut

Wskazania do zabiegu:

 • wtórny obrzęk limfatyczny po operacyjnym wycięciu guzów z usunięciem i/lub napromienianiem regionalnych węzłów chłonnych
 • pierwotny obrzęk limfatyczny w przypadku hipoplazji lub aplazji naczyń chłonnych
 • obrzęki o różnym podłożu

FDM

FDM – Fascial Distortion Model („Model zniekształcenia powięzi”), to metoda, która została stworzona w latach 90-tych przez osteopatę dr Stephena Philipa Typaldosa. Zauważył on że powięź odgrywa istotną rolę w różnego rodzaju schorzeniach oraz dysfunkcjach narządu ruchu. FDM to wyjątkowo skuteczna forma diagnozy oraz terapii dolegliwości bólowych, a także dysfunkcji narządu ruchu w obszarze układu mięśniowo-szkieletowego.

Dr Typaldos zaobserwował, że pacjenci z różnymi diagnozami podczas opisywania swoich dolegliwości korzystają z tych samych gestów oraz słów. Na tej podstawie stwierdził, że przyczyną tego zjawiska jest sześć różnych zniekształceń powięzi, różniących się między sobą objawami lub lokalizacją.

Kinesiotaping

Dynamiczne plastrowanie taśmami elastycznymi polega na aplikacji specjalnych plastrów bezpośrednio na skórę pacjenta, techniką zależną od postawionego celu postępowania fizjoterapeutycznego. Odpowiednio założone aplikacje, oddziałują na skórę, tkanki miękkie układu ruchu tj.: mięśnie, powięzie, ścięgna, więzadła, a także na elementy stawowe. Ściśle określony sposób klejenia stymuluje układ limfatyczny, poprawia krążenie, reguluje tonus mięśniowy i aktywuje układy uśmierzające ból.

Elastyczne, przepuszczające powietrze i wodoodporne plastry, które swoimi właściwościami przypominają ludzką skórę, sprawiają, że pacjent może cieszyć się pozytywnymi efektami rehabilitacji wiele dni po terapii.

Kinesiotaping może przynieść ulgę m.in. przy bólach głowy, kręgosłupa czy stawów, a także w przypadku urazów i przykurczów mięśniowych i przy porażeniu lub osłabieniu mięśni. Ponadto plastry wykorzystywane są przy deformacjach w obrębie narządu ruchu, obrzękach kończyn, a także stanach pourazowych i bliznach.

PNF

Prioprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie to koncepcja skupiająca się na stymulacji utraconych funkcji pacjentów w odniesieniu do poziomu partycypacji i aktywności dnia codziennego. Terapia koncentruje się na holistycznym podejściu do pacjenta z wykorzystaniem własnej filozofii, zasad i procedur, skupiając się na mocnych stronach ciała. Koncepcja wykorzystuje trójpłaszczyznowe ruchy, biegnące w łańcuchach mięśniowych zbliżonych do naturalnych aktywności przebiegających w ciele pacjenta. Wielokrotność powtarzanych aktywności w zmiennym środowisku ma na celu przywrócić możliwie najdokładniej przewodnictwo uszkodzonych obszarów. Cele terapii ustalane są wspólnie z pacjentem, co daje możliwość podniesienia poziomu motywacji do pracy.

McKenzie

Metoda McKenziego to Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia (MDT) zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn w oparciu o znajomość objawów oraz analizę zachowania się objawów zarówno w wywiadzie jaki i w badaniu przedmiotowym.

Istotą metody McKenziego jest to, że oferuje ona wielu pacjentom system samodzielnego radzenia sobie z bólem. W przypadku niektórych pacjentów ingerencja czy mobilizacja ze strony terapeuty jest konieczna, lecz jak podkreśla McKenzie, nie powinna być stosowana wobec całej populacji cierpiącej na bóle odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Wartość diagnostyczna metody McKenziego została w pełni potwierdzona, szczególnie w ostatnich latach, licznymi badaniami naukowymi.

Nasi rehabilitanci

mgr Szymon Jaworski
Fizjoterapeuta
Przyjmuje w placówkach: Kędzierzyn-Koźle
mgr Karolina Miszczuk
Fizjoterapeuta
Przyjmuje w placówkach: Krapkowice
mgr Sebastian Wojcieszko
Fizjoterapeuta
Przyjmuje w placówkach: Kędzierzyn-Koźle
mgr Sebastian Klapetz
Fizjoterapeuta
Przyjmuje w placówkach: Kędzierzyn-Koźle

Galeria zdjęć

advanced-floating-content-close-btn

Kędzierzyn-Koźle

+48 77 333 00 20

Krapkowice

+48 77 403 41 32