Leczenie otyłości

Konsultacje bariatryczne

„Podstawowym kryterium kwalifikacji do operacji bariatrycznej jest wiek pacjenta i BMI. Według Międzydyscyplinarnych Europejskich zaleceń w Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej chirurgia bariatryczna jest wskazana pacjentom w wieku 18–60 lat spełniającym następujące kryteria:
1.BMI ≥ 40 kg/m2
2.BMI 35–40 kg/m2 z chorobami współistniejącymi, takimi jak:
zaburzenia metaboliczne (cukrzyca typu 2), choroby układu sercowo-oddechowego, ciężkie (zaawansowane) choroby stawów, problemy psychologiczne związane z otyłością, obturacyjnym bezdechem podczas snu. Choroby te muszą być zależne od otyłości, to znaczy, że oczekiwana jest poprawa zaburzenia po chirurgicznie wywołanej utracie masy ciała.
3. BMI 30–35 kg/m2 wskazania do leczenia chirurgicznego określa się indywidualnie w zależności od rodzaju chorób współistniejących.”

Cytat z: W. Tarnowski, P. Jaworski, Operacje bariatryczne w praktyce, „Gastroenterologia Kliniczna”, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, 2018 Warszawa, tom 10, nr 3: 93–101

Pełna kwalifikacja do leczenia operacyjnego składa się z konsultacji specjalistycznych oraz niezbędnych badań diagnostycznych. W trakcie konsultacji bariatrycznej pacjent zostanie zapytany o wszelkie schorzenia, które mogłyby stanowić przeciwskazanie do operacji (np. niewydolność krążenia, choroby nowotworowe, ciężka depresja).

Kwalifikacja leczenia operacyjnego:

 • Konsultacja lekarza bariatry (lekarza prowadzącego)

  Podczas wizyty lekarz oceni ogólny stan zdrowia pacjenta oraz ustali wskazania do leczenia chirurgicznego otyłości. Lekarz prowadzący skieruje również pacjenta na niezbędne badania i konsultacje . W razie potrzeby lekarz prowadzący zleca dodatkowe leczenie przed operacją. Końcowym etapem jest zakwalifikowanie pacjenta do leczenia chirurgicznego oraz skierowanie do ośrodka w którym, zostanie wykonana operacja ( Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.).

 • Konsultacja kardiologa

  Podczas konsultacji lekarz weryfikuje ogólny stan układu sercowo-naczyniowego oraz istnienie chorób współtowarzyszących otyłości takich jak nadciśnienie tętnicze, które zwiększa ryzyko wystąpienia udaru krwotocznego
  mózgu, zawału serca czy uszkodzenia nerek . podczas wizyty kardiolog wykonuje UKG serca, czyli echokardiografię oraz badanie EKG.

 • Konsultacja psychologa

  W rozmowie z pacjentem psycholog ocenia ogólny stan zdrowia psychicznego pacjenta, proponuje wsparcie w postaci terapii indywidualnej oraz eliminuje ryzyko impulsywnego decydowania się na zabieg.

 • Konsultacja dietetyka

  Dietetyk analizuje codzienną dietę pacjenta, prowadzi pomiary składu ciała oraz oceni stan odżywiania. Dietetyk może zaproponować cykl spotkań oraz opracowanie indywidualnego planu żywieniowego, który ma na celu zmniejszenie masy ciała. Wsparcie dietetyka pomaga pacjentowi poprawić stan
  odżywiania się pacjenta zarówno przed zabiegiem, jak i po operacji bariatrycznej.

 • Przedzabiegowa konsultacja anestezjologiczna

 • Badania diagnostyczne

  Badania maja na celu ocenę stanu zdrowia pacjenta oraz rozpoznanie ewentualnych chorób metabolicznych, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, chorób nerek, choroby wrzodowej, schorzeń wątroby, a także zaburzeń odporności

Standardowe badania:
 • Echokardiografia
 • EKG
 • USG jamy brzusznej
 • Doppler naczyń żylnych
 • Gastroskopia
Badania laboratoryjne:
 • Morfologia
 • CRP
 • TSH
 • Kreatynina
 • ALAT
 • AspAT
 • GGTP
 • Bilirubina
 • INR
 • Białko całkowite
 • Albumina
 • Wskaźnik wapń*fosfor
 • Sód
 • Potas
 • Cholesterol
 • Trójglicerydy
 • HDL
 • LDL
 • NT-proBNP
 • Glukoza w surowicy
 • Hemoglobina glikolizowana
 • Grupa krwi

Informacje na temat wolnych terminów –
ul. Kozielska 2, Krapkowice
+48 77 403 41 32

Zabiegi bariatryczne wykonywane są w:

KCZ sp. z o. o.
os. xxx-lecia 21
47-303 Krapkowice

Lekarz prowadzący:

Lek. Med. Sławomir Rowiński