Polityka prywatności

Polityka prywatności

serwisu ineternetowego www.solutaris.pl

Ochrona prywatności użytkowników internetu jest dla nas sprawą bardzo ważną, szczególnie w obliczu licznych nadużyć i naruszeń prawa w tej dziedzinie. Szyld każdej firmy to jedynie symboliczna reprezentacja nas: żywych ludzi, którzy są właścicielami i administratorami spółki, ale również takimi samymi użytkownikami internetu jak goście odwiedzający strony Centrum Solutaris. Ponieważ wysoko cenimy własną prywatność w sieci, szanujemy prywatność jej wszystkich użytkowników, w tym gości naszego serwisu internetowego. Aby tę prywatność skutecznie chronić przyjęliśmy firmową politykę postępowania, zapewniającego ochronę prywatności użytkowników tego niewielkiego obszaru sieci, za który odpowiadamy osobiście – serwisu internetowego solutaris.pl.

Niniejsza Polityka Prywatności określa cele, zasady i zakresy, w jakich serwis internetowy www.solutaris.pl gromadzi i przetwarza dane użytkowników.

A oto, co w treści tego dokumentu oznaczają określenia:

“Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem www.solutaris.pl
“Serwis Zewnętrzny” – serwis internetowy niebędący własnością Spółki i administrowany przez podmiot inny niż Spółka
“Spółka” – Centrum Rehabilitacji i Kardiologii Solutaris Prokopczuk Spółka Jawna
“Administrator” – administrator danych gromadzonych przez Serwis, którym jest Spółka
“Użytkownik” – użytkownik Serwisu, czyli każda osoba odwiedzająca dowolne strony internetowe, stanowiące składniki Serwisu
“Cookies” lub “Ciasteczka” – pliki tekstowe pobierane z Serwisu przez przeglądarkę internetową Użytkownika
“Logi” – logi systemowe, czyli automatycznie generowane przez Serwis archiwa rejestrujące wykorzystanie Serwisu
“Ustawa” – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 wraz z późniejszymi zmianami)

 

Kto jest administratorem danych osobowych, przetwarzanych przez Serwis?

Właścicielem i administratorem Serwisu, a w rozumieniu Ustawy także administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przy użyciu Serwisu jest firma:

Centrum Rehabilitacji i Kardiologii Solutaris Prokopczuk Spółka Jawna
ul. Gazowa 2B
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel.
KRS: 0000423568
NIP: 7492088894
REGON: 161466423

 

Co to są pliki “cookies”?

Pliki “cookies” to niewielkie pliki tekstowe, pobierane i przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika z odwiedzanych przez niego serwisów internetowych. Zapisane w nich dane przekazywane są następnie serwisowi internetowemu w zakresie i przez czas określone w pliku cookie.

 

Jakie są rodzaje plików cookies?

Ze względu na ich pochodzenie, cookies można podzielić na dwa rodzaje:

  • cookies wewnętrzne: pliki pochodzące z Serwisu,
  • cookies zewnętrzne: pliki pochodzące z Serwisów Zewnętrznych.

Ze względu na czas ich działania, cookies można podzielić na dwa rodzaje:

  • cookies sesyjne: pliki cookies zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez Serwis lub Serwisy Zewnętrzne podczas jednej sesji urządzenia. Po jej zakończeniu pliki takie są automatycznie usuwane,
  • cookies trwałe: pliki cookies różniące się od cookies sesyjnych tym, że mogą pozostawać w urządzeniu użytkownika także po zakończeniu sesji, przez czas określony w treści pliku lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

Do czego służą pliki cookies?

Pliki cookies mają kilka zastosowań:

  • usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu: w plikach cookies przechowywane są informacje o technicznych parametrach urządzenia Użytkownika, takich jak rozdzielczość ekranu i rodzaj przeglądarki internetowej, co pozwala odpowiednio dostować sposób wyświetlania stron Serwisu, aby działał on szybciej i wyświetlany był poprawnie; pliki cookies informują też Serwis o niektórych wyborach Użytkownika, na przykład o tym, że zapoznał się on z komunikatem dotyczącym użycia w Serwisie plików cookies, dzięki czemu komunikat ten nie jest już wyświetlany w trakcie kolejnych w wizyt w Serwisie,
  • logowanie: pliki cookies pełnią funkcje pomocnicze w procesach logowania, na przykład jeśli Serwis automatycznie zamyka sesję zalogowanego Użytkownika po upływie określonego czasu bezczynności, dzięki plikom cookies Serwis wie, kiedy ten czas upływa,
  • statystyki: Serwis oraz niektóre Serwisy Zewnętrzne (takie jak Google Analytics lub Matomo – dawniej Piwik) zbierają informacje statystyczne, dotyczące wykorzystania Serwisu, dzięki czemu możemy dowiedzieć się między innymi, ilu Użytkowników odwiedza  Serwis, które strony Serwisu cieszą się największym powodzeniem, jakie parametry wyświetlania (na przykład rozdzielczości ekranowe) są najpopularniejsze i wiele innych,
  • usługi multimedialne: w przypadku korzystania przez Użytkownika z usług multimedialnych, a w szczególności multimediów serwowanych z Serwisów Zewnętrznych, pliki cookies pomagają w obsłudze związanych z nimi funkcjonalności (np. ustawień głośności, oznaczenia miejsca, w którym przerwano odtwarzanie),
  • portale społecznościowe: niektóre portale społecznościowe korzystają z plików cookies w celu rejestracji czynności Użytkownika, w ramach interaktywnych funkcji portali, takich jak dodawanie polubień i innych.

 

Czy działanie plików cookies jest bezpieczne?

Pobieranie i przetwarzanie plików cookies nie powoduje pobierania żadnych danych osobowych Użytkownika, ani żadnych informacji poufnych, znajdujących się na jego urządzeniu. Pliki cookies nie stanowią też zagrożenia infekcją wirusową lub ataku na urządzenie Użytkownika przy pomocy złośliwego oprogramowania.

 

Jak uniemożliwić przesyłanie plików cookies na komputer?

Decyzja o akceptacji lub odrzuceniu wszystkich lub tylko wybranych plików cookies leży w rękach Użytkownika. Aby całkowicie wyłączyć korzystanie przez przeglądarkę internetową z plików cookies, należy zmienić odpowiednie ustawienia w ustawieniach przeglądarki. W ten sam sposób można usunąć wszystkie lub tylko wybrane pliki cookies już wcześniej przyjęte przez przeglądarkę. Procedura zarządzania plikami cookies jest nieco różna w przypadku różnych przeglądarek internetowych, ale informacje na ten temat łatwo znaleźć w pomocy przeglądarki, którą wywołać można zwykle przez wciśnięcie klawisza F1. Porady dotyczące zarządzania plikami cookies znaleźć też można w internecie.

 

Jakie są wymagania Serwisu w zakresie użycia cookies?

Usunięcie cookies lub ograniczenie dostępu do nich mogą spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu, a także niepoprawne wyświetlanie niektórych treści. W przypadku takiej sytuacji warto rozważyć przywrócenie wszystkich lub tylko wybranych plików cookies w celu poprawy jakości działania Serwisu.

 

Czy gromadzone przy użyciu plików cookies informacje są udostępniane innym niż Spółka podmiotom?

Nie. Mają do nich dostęp jedynie upoważnieni pracownicy Spółki oraz administratorzy serwera, na którym znajduje się Serwis. Należy jednak pamiętać, że niektóre pliki cookies umieszczane są w urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem serwisu przez Serwisy Zewnętrzne i w takich przypadkach postępowanie z nimi reguluje Polityka Prywatności administratora Serwisu Zewnętrznego. Dotyczy to głównie serwisów usługowych, których usługi dostępne są bezpośrednio na stronach Serwisu, takie jak Facebook, Google, czy Youtube. Ponadto zagregowane, zbiorcze dane statystyczne dotyczące aktywności Użytkowników w Serwisie mogą być przekazywane osobom opracowującym raporty dotyczące wykorzystania Serwisu. Dane te nie umożliają jednak identyfikacji poszczególnych Użytkowników i nie stanowią zagrożenia dla ich prywatności.

 

Czy zasady dotyczące Polityki Prywatności mogą zostać zmienione?

W uzasadnionych przypadkach – tak. Może to wynikać z reorganizacji Spółki, nowych rozwiązań technicznych w zakresie użycia plików cookies, które trzeba będzie uwzględnić w tym dokumencie lub innych ważnych powodów. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności publikowane będą na niniejszej stronie i wejdą w życie z dniem publikacji.