Dr n. med. Agata Duszańska

Doktor nauk medycznych, lekarz specjalista w zakresie kardiologii, angiologii i chorób wewnętrznych.
Certyfikat Europejskiego Towarzystwa Obrazowania Serca i Naczyń (EACVI) na wykonywanie badań echokardiograficznych przezklatkowych, Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego na wykonywanie ultrasonografii/Dopler duplex naczyń (tętnice, żyły).