Dr n. med. Agnieszka Jęda

Doktor Agnieszka Jęda jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gdzie na Wydziale Lekarskim uzyskała w roku 2013 tytuł doktora nauk medycznych i gdzie obecnie pracuje jako asystent na Katedrze Ginekologii i Położnictwa. Pełni też funkcję starszego asystenta na Oddziale Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach.