Lek. med. Hanna Szastok

Doktor Hanna Szastok jest lekarzem specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. Od wielu lat wchodzi w skład zespołu IV Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Elektrostymulacji i Angiologii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, na którym piastuje stanowisko zastępcy ordynatora.