Rehabilitacja

Jonofereza

Jest to zabieg elektroleczniczy polegający na wprowadzeniu jonów leków do tkanek za pomocą prądu stałego. O doborze odpowiedniego leku decyduje lekarz podczas konsultacji lekarskiej.

 • Działanie biologiczne: uzależnione od rodzaju wprowadzonego leku.
 • Czas trwania: 10-20 minut.
 • Predyspozycje do zabiegu
 • - nerwobóle,
  - przykurcze,
  - blizny,
  - stany pourazowe stawów i mięśni,
  - utrudniony zrost kostny,
  - zespoły bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów obwodowych i kręgosłupa,
  - zapalenia okołostawowe,
  - stany zapalne tkanek miękkich i mięśniobóle,
  - zaburzenia krążenia obwodowego.

Diadynamik

Prądy diadynamiczne płyną na bazie prądu stałego niskiej wartości natężenia i powstają w wyniku prostowania prądu sinusoidalnie zmiennego o częstotliwości 50 i 100 Hz. Wyróżnia się 6 rodzajów prądów diadynamicznych: MF, DF, CP, LP, RS, MM. W czasie jednego zabiegu wykorzystywane są maksymalnie 4 rodzaje prądów.

 • Działanie biologiczne:
 • W zależności od doboru kombinacji prądów możemy uzyskać następujące działanie terapeutyczne:
  - przeciwbólowe,
  - poprawiające trofikę tkanek,
  - przeciwzapalne,
  - stymulujące mięśnie do skurczu lub zmniejszające napięcie mięśniowe.

 • Czas trwania: 2-8 minut.
 • Predyspozycje do zabiegu
 • - nerwobóle,
  - stany pourazowe stawów i mięśni,
  - zespoły bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów obwodowych i kręgosłupa,
  - stany zapalne tkanek miękkich i mięśniobóle,
  - zanik mięśni z nieczynności,
  - stany po urazach narządu ruchu,
  - zaburzenia troficzne,
  - zaburzenia krążenia obwodowego.

Galwanizacja

Jest to zabieg elektroleczniczy, polegający na przypływie prądu stałego w ciele pacjenta między dwoma elektrodami. Prąd ten charakteryzuje się stałym kierunkiem oraz natężeniem podczas zabiegu.

 • Działanie biologiczne:
 • W zależności od ułożenia elektrod możemy uzyskać następujące działanie biologiczne:
  - przeciwbólowe,
  - uspokajające,
  - zmniejszające pobudliwość nerwów oraz mięśni,
  - pobudzające,
  - drażniące,
  - silnie przekrwienne,
  - zwiększające pobudliwość nerwów oraz mięśni.

 • Czas trwania:
  w obrębie kończyn i tułowia 15-20 minut,
  w obrębie głowy i szyi 5-15 minut.
 • Predyspozycje do zabiegu
 • - nerwobóle,
  - przewlekłe zapalenia nerwów, splotów i korzeni nerwowych
  - zespoły bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów obwodowych i kręgosłupa,
  - porażenia wiotkie,
  - utrudniony zrost kostny,
  - zaburzenia krążenia obwodowego.

Prądy TENS

Jest popularną, nieinwazyjną elektroleczniczą metodą zwalczania dolegliwości bólowych zarówno w stanie ostrym, jak i przewlekłym.

 • Działanie biologiczne:
 • - przeciwbólowe,
  - uspokajające,
  - zmniejszające pobudliwość nerwów oraz mięśni,
  - poprawa trofiki tkanek miękkich.

 • Czas trwania: 15-20 minut
 • Predyspozycje do zabiegu
 • - ostre oraz przewlekłe stany bólowe (ściśle według zaleceń lekarza).

Elektrostymulacja

Polega na pobudzeniu połączeń nerwowo-mięśniowych, czego efektem jest wywołanie skurczu mięśnia. Zabieg ten stosujemy zarówno w przypadku wzmacniania mięśni zdrowych, nieznacznie uszkodzonych, jak również w leczeniu porażeń mięśniowych (wiotkich lub spastycznych).

 • Działanie biologiczne:
 • - wzmocnienie lub poprawa napięcia mięśniowego, - poprawa krążenia obwodowego, - normalizacja napięcia mięśniowego

 • Czas trwania:
  15-20 minut w porażeniach spastycznych
  max. 5 minut w porażeniach wiotkich oraz w zaniku prostym mięśni.
 • Predyspozycje do zabiegu
 • W przypadku elektrostymulacji mięśni porażonych wiotko oraz mięsni w zaniku prostym:
  - zaburzenia przewodnictwa nerwowego mięśni,

  W przypadku elektrostymulacji mięśni spastycznych:
  - stan po udarze i urazie mózgu,
  - stan po urazie rdzenia kręgowego,
  - stwardnienie rozsiane (SM),
  - mózgowe porażenie dziecięce,
  - czynnościowy kręcz karku.

Ultradźwięki

Są to drgania mechaniczne o częstotliwości przekraczającej 20 000 Hz. Podczas ich stosowania przez tkanki nie przechodzi jakikolwiek prąd elektryczny. Ultradźwięki są więc rodzajem mechanoterapii. W fizykoterapii stosuje się najczęściej częstotliwość od 0,8 do 3MHz.

 • Działanie biologiczne:
 • Można podzielić na miejscowe (pierwotne) oraz na ogólne (wtórne).

  Działanie miejscowe polega na:
  - zmianach termicznych, powstających w wyniku wytworzonego w tkankach ciepła,
  - zmianach mechanicznych, zwanych również mikromasażem oraz
  - zmianach fizykochemicznych, polegających na wpływie ultradźwięków na koloidy tkankowe (przyśpieszenie rozpadu białek)

  Działanie ogólne:
  Powstaje w momencie nadźwiękawiania korzeni, splotów czy zwojów nerwowych wywołując na drodze odruchowej reakcje w narządach objętych procesem chorobowym.

 • Czas trwania:
  czas krótki - 1-3 minuty
  czas średni - 4-9 minut
  czas długi - 10-15 minut
  czas nadźwiękawiania segmentarnego - 2 minuty
 • Predyspozycje do zabiegu
 • - zespoły bólowe na tle chorób zwyrodnieniowych,
  - stany zapalne okołostawowe,
  - skurcze mięśni,
  - nerwobóle,
  - ostrogi piętowe,
  - blizny.

Laseroterapia

To metoda terapeutyczna, która do celów leczniczych wykorzystuje wymuszoną emisję promieniowania laserowego.

 • Działanie biologiczne:
 • - działanie przeciwbólowe,
  - przeciwzapalne,
  - poprawa mikrokrążenia krwi i chłonki.

 • Czas trwania:
  ma ścisły związek z mocą lasera: im większa moc, tym krótszy czas zabiegu.
 • Predyspozycje do zabiegu
 • - przewlekłe i podostre stany zapalne tkanek miękkich,
  - trudno gojące się rany, odleżyny,
  - DNA moczanowa,
  - zmiany zwyrodnieniowe stawów kończyn i kręgosłupa,
  - nerwobóle,
  - mięśniobóle,
  - stany po urazach narządu ruchu (zwichnięcia, skręcenia, krwiaki, złamania),
  - obrzęki,
  - zespół cieśni nadgarstka,
  - ostroga piętowa,
  - porażenie nerwu twarzowego,
  - zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej

Pole magnetyczne - magnetoterapia

Jest zabiegiem fizykalnym, który polega na zastosowaniu wolnozmiennego pola magnetycznego. Jest metodą nietermiczną, dzięki czemu może być stosowana w stanach ostrych choroby. Zabieg możne być wykonywany przez gips, bandaż, odzież. Do zalet zabiegu należy również możliwość stosowania przy wszczepionych nieelektrycznych implantach metalowych.

 • Działanie biologiczne:
 • - poprawa przemiany materii,
  - przeciwbólowe,
  - przeciwzapalne,
  - mobilizacja mikrokrążenia,
  - przeciwobrzękowe,
  - pozytywny wpływa na wolne rodniki tlenowe,
  - działanie immunostymulacyjne
  - przyspiesza proces wzrostu kostnego,
  - przyspiesza proces regeneracji tkanek miękkich,
  - zwiększa wychwytywanie tlenu przez tkanki.

 • Czas trwania: 15-30 minut
 • Predyspozycje do zabiegu
 • - choroba zwyrodnieniowa stawów kończyn i stawów kręgosłupa,
  - zapalenie stawów i tkanek okołostawowych,
  - pourazowe choroby narządu ruchu: złamania, zwichnięcia, uszkodzenia mięśni, torebki stawowej i więzadeł,
  - utrudnione gojenie się ran,
  - zaburzenia krążenia obwodowego,
  - stany zapalne nerwów,
  - osteoporoza,
  - zaburzenia przemiany materii,
  - zapalenie oskrzeli i zatok obocznych nosa, zapalenie jajników,
  - owrzodzenie i zmiany troficzne podudzi.

Lampa Sollux

Jest zabiegiem fizykalnym, który polega na ogrzaniu naświetlanego fragmentu skóry.

 • Działanie biologiczne:
 • - stany zapalne tkanek miękkich,
  - przyspieszenie resorpcji wysięków,
  - uszkodzenia skóry i źle gojące się rany,
  - mięśniobóle,
  - zmniejszenie napięcia mięśniowego,
  - poprawa przemiany materii.

 • Czas trwania: 15-20 minut
 • Predyspozycje do zabiegu
 • - przewlekłe i podostre stany zapalne tkanek miękkich,
  - przewlekłe i podostre stany zapalne stawów i tkanek okołostawowych,
  - trudno gojące się rany i uszkodzenia skóry,
  - nerwobóle i mięśniobóle,
  - stany po urazach narządu ruchu,
  - odmrożenia,
  - przeczulica.

Kinezyterapia

Kinezyterapia to metoda leczenia ruchem, zwana również gimnastyką leczniczą lub ćwiczeniami usprawniającymi.

 • Predyspozycje do zabiegu
 • - stany zapalne tkanek miękkich,
  - przyspieszenie resorpcji wysięków,
  - uszkodzenia skóry i źle gojące się rany,
  - mięśniobóle,
  - zmniejszenie napięcia mięśniowego,
  - poprawa przemiany materii.


  W naszym centrum prowadzimy:
  - ćwiczenia bierne
  - ćwiczenia czynno - bierne
  - ćwiczenia czynne
  - ćwiczenia izometryczne
  - ćwiczenia samowspomagane
  - ćwiczenia w odciążeniu
  - ćwiczenia ogólnousprawniające
  - ćwiczenia "zdrowy kręgosłup"
  - ćwiczenia metodami kinezyterapeutycznymi (PNF, Kaltenborn)