Blog

Rejestracja w Centrum Solutaris od 25 marca

Jak rejestracja Pacjentów w Centrum Solutaris prowadzona jest w czasie epidemii COVID-19?

Z powodu ogłoszonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego stanu epidemii na terenie całego kraju, konieczne stały się zmiany w funkcjonowaniu placówek służby zdrowia. W Centrum Solutaris wprowadziliśmy w związku z tym pewne zmiany w procedurze rejestracji Pacjentów. Celem tych zmian jest zapewnienie Pacjentom i personelowi poradni ochrony przed infekcją wirusem COVID-19.

Rejestracja według tych nowych, tymczasowych procedur wygląda następująco:

 • do odwołania zawieszona zostaje rejestracja online, za pośrednictwem serwisu internetowego Centrum Solutaris,
 • do odwołania zawieszona zostaje również rejestracja osobista w Centrum Solutaris – tj. rejestracja na miejscu bez uprzedniego kontaktu telefonicznego
 • rejestracja możliwa jest tylko drogą telefoniczną, pod numerami: w Kędzierzynie-Koźlu – 77 333 00 20 i 609 180 316, a w Krapkowicach – 77 403 41 32 i 512 741 664,
 • w trakcie rejestracji, rejestratorka przeprowadza z Pacjentem krótki wywiad na temat jego ogólnego stanu zdrowia, w celu wykluczenia infekcji wirusem COVID-19,
 • rejestratorka informuje także Pacjenta o dodatkowych wymaganiach dla Pacjentów odwiedzających poradnię, takich jak dezynfekcja rąk po wejściu na teren obiektu, czy zachowanie bezpiecznej odległości od innych przebywających na jego terenie osób,
 • Pacjent ustnie poświadcza prawdziwość udzielonych przez niego recepcji informacji na temat swojego stanu zdrowia oraz fakt otrzymania od recepcji wskazówek dotyczących prawidłowego zachowania się na terenie poradni,
 • pracownica rejestracji informuje Pacjenta o zarezerwowanym dla niego terminie konsultacji lekarskiej,
 • po przybyciu do Centrum Solutaris w umówionym terminie, Pacjent zgłasza się do rejestracji, aby dopełnić procedurę rejestracji w placówce,
 • w trakcie tej procedury, pracownica rejestracji ponownie przeprowadzi krótki wywiad na temat stanu zdrowia Pacjenta i poprosi go o podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia,
 • następnie pracownica rejestracji poinformuje Pacjenta o numerze gabinetu, w którym odbędzie się konsultacja lekarska i przekaże zalecenia, dotyczące prawidłowego zachowania w trakcie oczekiwania na konsultację i w jej trakcie,
 • prosimy o zgłaszanie się do poradni bez osób towarzyszących, chyba, że jest to konieczne ze względu na stan zdrowia Pacjenta.

Bardzo dziękujemy za Państwa wsparcie w przeciwdziałaniu epidemii.

24 marca 2020 Wiadomości
About kubala.it

advanced-floating-content-close-btn

Kędzierzyn-Koźle

+48 77 333 00 20

Krapkowice

+48 77 403 41 32